Research en Industriestudies

Hier gaat het om veelal onderzoek en research naar ontwikkelingen op het gebied van productiemogelijkheden en grondstoffenmarkten.
Op basis van de uitkomsten van onze studies kunnen opdrachtgevers keuzes maken daar waar het gaat om inkoop en uitbesteding van haar marketingproducties.

Periodiek rapporteert PaperChainManagement haar researchresultaten in vorm van nieuwsbrieven over recente ontwikkelingen van grondstoffenmarkten en markttrends.

Overvieuw papiermachine