Onze aanpak

De aanpak van PaperChainManagement is gebaseerd op een in de praktijk ontwikkelde werkwijze. Naast helderheid in de activiteiten is PaperChainManagement ook altijd transparant over de kosten en opbrengsten.

In onze aanpak onderscheiden we een aantal fasen.

PaperChainManagement stelt zich onafhankelijk op en begint altijd met een contract commitment. Vastgelegd worden:

– uitgangspunten van het onderzoek
– omvang activiteiten PaperChainManagement
– plan van aanpak en verantwoordelijkheden
– kosten onderzoek en doelstelling besparingen
– planning en voorstellen voor implementatie

PaperChainManagement is gericht op zowel het naar boven halen van de waardestrategie als ook het omzetten ervan richting operationele werkwijzen. Doel hierachter is het borgen van de structurele veranderingen op alle niveaus binnen de organisatie.

Reporting >
Objectives • Size • Responisibilies • Expensen & Income • Implementation
Analysis >
Realisation >
Cooperation >
Follow-up >