Analyses als vertrekpunt

Voor analyses gaat PaperChainManagement uit van een twee-fasen model:

  1. Analyses huidige werkwijzen en productiemethoden, toepassing grondstoffen etc. Dit zijn veelal desk research en analyses op basis van aggregate data.
  2. In-depth business analyses waarbij onderzoek wordt verricht met behulp van eigen software® en calculatiemodellen alsmede matching met EU-databases.

Onze sterkte is dat we beschikken over in de praktijk bewezen concepten en methoden èn de meest uitgebreide databases in Europa op het gebied van de supply chain drukwerk.

Na een eerste analysefase kan PaperChainManagement op basis van haar expertise en ervaring reeds aangeven welke besparings- en kostenvoordelen haalbaar zijn.

Reporting >
Objectives • Size • Responisibilies • Expensen & Income • Implementation
Analysis >
Realisation >
Cooperation >
Follow-up >