Rapporten om mee te werken!

PaperChainManagement levert geen theorieën maar rapporten om resultaten mee te bereiken. Vandaar dat we in onze rapportages helder zijn en een duidelijk jargon hanteren.

Rapportage van analyseresultaten: voorafgaand aan onderhandelingen en tendering inzichtelijk maken besparingspotentieel totale waardeketen, alternatieven en de impact daarvan op het bedrijfsresultaat.

Naar aanleiding hiervan actieplan opstellen met betrekking tot realisatie kostenvoordelen. Veelal komt dit neer op een nieuw plan met betrekking tot de inkoop van alle elementen die nodig zijn om te komen tot een gedrukt product.

Condities om te komen tot daadwerkelijke verbeteringen (taken en verantwoordelijkheden; monitoring, borging in de organisatie etc.) worden in de actieplannen eveneens meegenomen.

Reporting >
Objectives • Size • Responisibilies • Expensen & Income • Implementation
Analysis >
Realisation >
Cooperation >
Follow-up >