Onze Business ethiek:

Kies positie!

Onze business ethiek laat zich vertalen in de volgende uitgangspunten:

  • supply chain management uitsluitend in belang van de waardecreatie van de opdrachtgever (geen broker)
  • volledige onafhankelijkheid ten opzichte van leveranciers
  • zakelijke integriteit, degelijkheid en eerlijkheid
  • eigentijdse – onorthodoxe – aanpak met vooraf duidelijkheid over kosten en opbrengsten

Ontvang onze nieuwsbrief.

Een aantal keren per jaar komt PaperChainManagement met een nieuwsbrief.