Onze Missie en doelstellingen:

Resultaat opdrachtgever is ons succes!

Bij al onze activiteiten laten we ons leiden door de volgende vertrekpunten:

We werken namens èn samen met onze opdrachtgevers aan de uitdaging om de procurement zodanig te positioneren dat het kan worden gezien als één van de strategische hoekstenen van het ondernemingsbeleid.

In onze benadering analyseren en optimaliseren we de supply chain op basis van de “Total Cost of Ownership”.

Optimalisatie van de supply chain en de daarbij behorende kosten hangt af van de mate waarin we de zwakste schakels weten te identificeren en vervolgens weten om te buigen naar (kritische) succesfactoren.

PaperChainManagement wenst in haar benadering geen vrijblijvendheid:
Analyse, advies en implementatie gaan hand in hand.

Het einddoel van PaperChainManagement: het creëren van blijvend concurrentievoordeel bij gelijkblijvende kwaliteit.