P(R)IETPRAAT

Duurzaam als volksverlakkerij

In een annonce beweren Stichting Golfkarton en Corrugated Benelux Association dat bedrijven een bijdrage kunnen leveren aan de groene (lees: circulaire) economie. En hoe dan wel? Door simpelweg oud papier op kantoor in te zamelen en dat vervolgens ter recycling aan te bieden. Zo geef je een nieuw leven aan oud papier, aldus het berichtje.

Het oud papier wordt opgehaald door een bedrijf dat archieven vernietigt en het – indien gewenst – tot balen perst. Dat wordt vervolgens als grondstof aangeboden aan de papierindustrie voor de productie van hygiënepapier en kantoorpapier. En dan komt het: deze laatstgenoemde producten kun je opnieuw aankopen en laten leveren. Een bedrijf dat hieraan deelneemt onder de noemer van ‘paper for paper’ en dus ook nog (betaald) lid wordt van dit platform, bespaart op het aantal bomen dat moet worden gekapt, op elektriciteit, water en CO2.

Oud papier wordt al jaren ingezameld bij zowel bedrijven als gemeenten, wordt gerecycled en komt dus uiteindelijk weer in het nieuwe papier terecht. Dat komt weer terug in nieuwe producten (zoals toiletpapier) en wordt dus aangeboden aan de markt. Maar de tekst wil doen geloven dat bedrijven hun eerder ingezamelde oud papier dus weer terug krijgen in de vorm van kant-en-klare (gebruiks)producten. Technisch is dit niet mogelijk en dus ook onwaar. Het zet bedrijven op het verkeerde been. De redenering dat een oude auto wordt gerecycled en ook weer als nieuwe auto wordt aangeboden, is net zo ridicuul.

Voor papierproductie wordt oud papier weliswaar als grondstof gebruikt, maar het is schier onmogelijk om dit op dezelfde manier weer terug te laten komen bij degene die het heeft ingezameld. Met duurzaam ondernemen heeft het uitgangspunt van ‘paper for paper’ dus helemaal niets te maken.

Bedrijven die hier aan meedoen, worden lid van deze inzamelgemeenschap en moeten daarvoor betalen. Het initiatief wordt ondersteund door een leverancier van hygiënepapier, een papiergroothandel en een bedrijf dat zich toelegt op archiefvernietiging, tevens leverancier van kantoorbenodigdheden. De deelnemende bedrijven ‘kopen het gerecyclede papier weer terug als hygiënepapier en kantoorpapier’, aldus de website. Een staaltje volksverlakkerij onder het mom van het Groene Milieu.

De werkelijkheid is anders. Ingezameld oud papier wordt ingezet als basisgrondstof voor papierproductie, maar er wordt ook hout van nieuwe bomen aan toegevoegd. Van de hiervoor gekapte bomen wordt slechts het bovenste deel gebruikt voor de papierproductie; de rest gaat naar de meubelindustrie en Ikea. De papierindustrie is bezig met duurzaam én milieuverantwoord ondernemen en voegt de daad bij het woord door jaarlijks meer nieuwe bomen aan te planten dan überhaupt voor de papierindustrie nodig zijn. En zo zie je dus maar dat papier en papierproductie een industrie is met een januskop. Maar dat moet je dan wel weten.

Geef een reactie