Het tij keert in de papierindustrie

Door capaciteitsreducties en bezettingscijfers: Het tij keert in de papierindustrie
De capaciteitsreducties die door onder meer door Stora Enso, UPM, Holmen en Norske Skog zijn doorgevoerd of in de loop van dit jaar nog plaatsvinden (o.a. Heinzel Group) missen hun effect niet: een vergelijking tussen 2015 en 2016 toont aan dat er in Europa in z’n totaliteit circa 5% minder is geproduceerd. De eerste prijsverhogingen zijn al aangekondigd.

In het diagram is de reductie door de grootste concerns aangegeven. Marktleiders UPM en Stora Enso hebben dan ook fors gesneden in de beschikbare capaciteit.

Papierproductie 2015-2016

Inmiddels is de vraag naar SC papier toegenomen. Dit is vooral te danken aan een combinatie van afname productiecapaciteit en downgrading, waardoor er een verschuiving heeft plaatsgevonden van de duurdere LWC soorten (uitval bij uitgevers en retailers!) naar de goedkopere SC soorten en zelfs improved newsprint kwaliteiten. Opmerkelijk is dat de Britse markt in de eerste vier maanden van 2017 enorm achterblijft.

Afname zet door
De afname van volumes in Newsprint en LWC zet ook in 2017 nog door. De groei en de goede bezettingscijfers zitten in de hoek van de SC varianten; zowel in diepdruk als offset. Het gevolg van deze ontwikkelingen – Duitsland is op dit moment volgeboekt – is dat de prijzen van de SC kwaliteiten zich in bovenwaartse richting bewegen; de prijzen van de andere kwaliteiten zijn stabiel of staan licht onder druk.

Prijsverhogingen
Door stijgende grondstofprijzen (o.m. pulp), margedruk en toename van de vraag gaat papierconcern UPM met ingang van 1 juli voor een prijsverhoging van 6% voor de SC-soorten en 4% voor de gecoate soorten.

Ook de firma Burgo heeft verhogingen aangekondigd: houtvrij ongestreken soorten met circa 5%.Stora Enso heeft voor de coated en ongecoate magazinekwaliteiten een prijsverhoging neergezet van € 30 per ton. Papierproducent Sappi heeft voor de Benelux een prijsverhoging opgegeven aan haar klanten van € 37,50 per ton voor zowel de houtvrij gestreken als ongestreken soorten. De groothandel in Duitsland heeft ook prijsverhogingen met ingang van mei 2017 aangekondigd van 5% tot 10%.

Nu de eerste concerns deze prijsstijgingen hebben aangekondigd zal de druk bij andere concerns toenemen. Het wordt qua prijsontwikkeling een spannend tweede halfjaar.

Geef een reactie